Świadkowie Jehowy Chrześcijanami?
Dodane przez Redakcja dnia 18 sierpień 2006 13:04:02
 Czy Świadkowie Jehowy, których oficjalna nazwa to Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy, faktycznie są chrześcijanami?
Pytanie to należy do niezwykle kontrowersyjnych. Większość Kościołów i Kościelnych Wspólnot Chrześcijańskich jest jednak zdania, że Świadkowie Jehowy nie są Chrześcijanami. Wśród podstawowych kryteriów chrzęścijaństwa wymienia się: Chrzest Święty wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz wyznanie wiary w symbolu nicejskim (w zasadniczej jego części - przyp. redakcji).
Świadkowie Jehowy nie spełniają obu tych warunków. Przede wszystkim obrzęd zanurzenia w tej wspólnocie nie zawiera formuły trynitarnej. Jego przyjęcie i postępowanie drogą Chrystusa ponadto nie zapewnia zbawienia (albowiem zbawionych ma być tylko 144 tys.). Co więcej w wyniku "chrztu" Świadek Jehowy nie staje się członkiem Kościoła, ale Organizacji. Brakuje więc formuły jak i intencji.
Natomiast odrzucając symbol nicejski Świadkowie Jehowy odrzucają podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej, naukę o Trójcy Świętej. W nauczaniu bowiem, uznają tylko Boga Ojca, a Duch Święty jest bezosobową siłą. Jezus Chrystus zaś nie jest Bogiem. Oczywiście można by wymienić jeszcze kilka innych powodów, dlatego w kwestii nieuznawania Świadków za chrześcijan Kościoły Chrystusowe pozostają na ogół zgodne. Jednakże te przytoczone wydają się być wystarczające.
Jakub Sowiński