Rosja – władze dziękują za służbę wśród więźniów
Dodane przez Redakcja dnia 27 luty 2008 14:41:06
 Dwadzieścia lat temu chrześcijanie w Rosji siedzieli w więzieniach z powodu swojej wiary. Obecnie prowadzą ewangelizację w więzieniach i są nawet chwaleni za to przez tamtejsze władze. Siergiej Danilenko, odpowiedzialny z ramienia baptystów rosyjskich za służbę wśród więźniów, pisze:

„Ostatnio, pod hasłem »Ewangelia dla więźniów«, dwoma samochodami przebyliśmy prawie 80 tys. kilometrów. W czasie tej podróży odwiedziliśmy 532 więzienia i zachęciliśmy 203 zbory do uczestnictwa z nami w tej służbie. Wielu więźniów uwierzyło w Jezusa Chrystusa, niektórzy z nich zostali na podwórkach więziennych ochrzczeni w dużych basenach z wodą. Byli to ci, którzy już wcześniej słyszeli Ewangelię. Po zakończeniu tego wyjazdu zorganizowaliśmy w Moskwie konferencję. Uczestniczyli w niej nie tylko byli więźniowie, ale też przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosyjskiej Federacji. Obecny był też dyrektor Moskiewskiego oddziału Trans World Radio Piotr Riazanow. Był bardzo zaskoczony, gdy przedstawiciel Ministerstwa wręczał mu dyplom uznania z podziękowaniem za wykonywaną przez TWR służbę w rosyjskich więzieniach”.

W Rosji jest 834 więzień, w których przebywa 850 tys. więźniów, w tym 55 400 kobiet i 15 tys. nastolatków. W 11 domach mieszkają dzieci więźniarek, w tym 600 dzieci urodzonych w więzieniach. Prawie 50 tys. więźniów choruje na gruźlicę, a ponad 32 tys. jest nosicielami wirusa HIV. (infoSERV, BSI)