Izrael – atak na zbór baptystyczny
Dodane przez Redakcja dnia 15 grudzień 2007 23:42:49

 Budynek zboru baptystycznego w Jerozolimie,  pod koniec października br. znowu został zaatakowany przez podpalaczy, zniszczona została instalacja elektryczna i urządzenia klimatyzacyjne. Poniesione straty oblicza się na 10.000 funtów angielskich. W Ośrodku tym poza zborem baptystycznym, liczącym ponad 100 członków, spotykają się jeszcze trzy inne zbory. W 1982 roku skrajni ortodoksi żydowscy spalili budynek Południowych Baptystów, w którym gromadziły się zbory żydów mesjanicznych i rosyjskich chrześcijan. Pastor baptystyczny Charles Kopp powiedział: „W każdym społeczeństwie są skrajni fanatycy, a na Bliskim Wschodzie ich nie brakuje. Wszyscy musimy uczyć się lekcji tolerancji i akceptowania istniejących między nami różnic. Atak ten był dla nas zupełnym zaskoczeniem, ponieważ nie otrzymaliśmy jakichkolwiek pogróżek”. Chwalił on sąsiadujących ze zborem żydów, którzy pomagali w gaszeniu pożaru. Rabin tej okolicy użyczył poszkodowanemu zborowi swego budynku. Natomiast Wiktor Blum, pastor rosyjskojęzycznego zboru nie był zaskoczony tym atakiem. „Od lat otrzymujemy pogróżki, na wielu ulotkach jesteśmy uważani za poważne niebezpieczeństwo dla Żydów” – powiedział. Minister Spraw Zagranicznych Izraela obiecał „dołożyć wszelkich starań, aby ukarać sprawców”. Wyraził solidarność z członkami zboru baptystycznego oraz gotowość okazania im potrzebnej pomocy. Mimo istniejącego między żydami a chrześcijanami w Izraelu napięcia, ataki na kościoły są rzadkie, gdyż w swojej większości znajdują się one na terenach zdominowanych przez Arabów. Tam, gdzie zbory znajdują się na terenach zamieszkanych przez większość izraelską, ataki te są częstsze, powiedział Bader Mansour, przewodniczący Stowarzyszenia Zborów Baptystycznych w Izraelu. Napięcia są szczególnie widoczne w Jerozolimie, gdzie chrześcijanie z całego świata co roku urządzają Święto Szałasów. Ostatnio rabinat Izraela zabronił żydom brania udziału w tej uroczystości. Jak mówią późniejsze doniesienia, wszystkie cztery zbory, nadal odbywające nabożeństwa w zniszczonym budynku, zauważyły wyraźny wzrost liczbowy ich uczestników. Otrzymano wiele listów i telefonów z zapewnieniem poparcia. (BSI/The Baptist Times)