Dlaczego muzułmanie nawracają się na chrześcijaństwo?
Dodane przez Redakcja dnia 21 listopad 2007 20:57:48

 Z badań przeprowadzonych przez Wydział Studiów Międzykulturowych prestiżowego Fuller Theological Seminary wynika, że liczba muzułmanów nawracających się na chrześcijaństwo przewyższa liczbę konwersji z chrześcijaństwa na islam – informuje portal Christian Post. Większość muzułmanów najczęściej wybiera jeden z Kościołów protestanckich.

Badania realizowano od 1991 do bieżącego roku. Przeprowadzono rozmowy z 750 chrześcijanami, którzy wcześniej wyznawali islam. Konwertyci wywodzili się z 30 krajów i 50 grup etnicznych.

Wielu ankietowanych stwierdziło, że istotnym elementem ich nawrócenia było to, że nauka głoszona przez chrześcijan pokrywa się z praktycznych życiem wyznawców Chrystusa, a inni z kolei podkreślali chrześcijański model rodziny oraz rolę kobiety. Oprócz zagadnień społecznych były również kwestie natury teologicznej, w tym również przeżycia mistyczne i cuda uzdrawiania doświadczanie w Kościołach chrześcijańskich. (za EAI)