Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół
Dodane przez Redakcja dnia 08 listopad 2007 18:49:39

 Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół (IDOP) to dzień globalnego wstawiania się u Boga za chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie. Jego zasadniczym celem jest zachęcenie wszystkich chrześcijan do wytrwałej modlitwy za cierpiących ucisk wyznawców Chrystusa, za prześladowców i za narody, w których mają miejsce prześladowania. Ponadto IDOP ( International Day of Prayer for the Persecuted Church) ma też pobudzić wierzących do regularnych działań na rzecz ofiar prześladowań.

Bóg zaprasza nas do przedstawiania Mu naszych próśb oraz do wytrwałości w modlitwie. Prześladowani chrześcijanie często proszą właśnie o modlitwę, by mogli wytrwać w wierze. W większości przypadków możemy tylko się modlić za ofiary prześladowań, a IDOP ma służyć jako zachęta do tego, byśmy czynili to stale, angażując się w ten sposób w ich sprawę.

Pierwszy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół odbył się w 1997 r. dzięki staraniom Światowej Społeczności Ewangelicznej ( WEF – World Evangelical Fellowship), we współpracy z różnymi kościołami i organizacjami. Wzięło w nim wtedy udział około 7 tys. Kościołów. Od tego czasu IDOP stał się największą inicjatywą modlitewną tego typu na świecie. W tym roku został on wyznaczony na 11 listopada. Gorąco zachęcamy do tego, by w tym dniu wstawiać się gorliwie u Boga za prześladowanym Kościołem na naszych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych i w modlitwach osobistych. Zobacz: www.gpch.pl/