Kontrakt na przekazywanie wiedzy o homoseksualizmie
Dodane przez Redakcja dnia 30 październik 2007 22:29:06

 Są oddanymi rodzicami zastępczymi o nieposzlakowanej opinii. Jednakże w tym tygodniu Vincent i Pauline Matherick będą musieli oddać niedawno przygarniętego synka ponieważ odmówili oni podpisania najnowszych uregulowań prawnych dotyczących równości seksualnej. Podpisanie tego zobowiązania, twierdzą, zmusiłoby ich do propagowania homoseksualizmu, co pozostaje w sprzeczności z ich przekonaniami religijnymi jako chrześcijan.
11-letni chłopiec, który pozostaje pod ich opieką od dwóch lat, zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich hrabstwa Somerset , a państwo Mathericks nie będą już mogli sprawować opieki nad żadnym innym dzieckiem. Zdruzgotani tą wiadomością rodzice, którzy mają trójkę swoich własnych, dorosłych już dzieci, po raz pierwszy stali się rodziną zastępczą w 2001 roku i od tej pory w swoim domu w Chard (Somerset) opiekowali się łącznie 28 dziećmi.
Na początku tego roku wydział spraw społecznych Rady hrabstwa Somerset, skierował do nich prośbę o zawarcie kontraktu , który wdrażał nowe regulacje prawne dotyczące orientacji seksualnej, stanowiące część ustawy z 2006 roku. Urzędnicy poinformowali państwa Mathericks, że nowe przepisy zobowiązują do rozmowy o tym, iż partnerstwo osób tej samej płci jest taką samą formą związku jak małżeństwa heteroseksualne. Na mocy nowych przepisów rodzice sprawujący opiekę nad adoptowanymi dziećmi, mogą też być zobowiązani do zabierania dzieci na spotkania organizacji gejowskich. Kiedy państwo Mathericks zaprotestowali, powiedziano im, że zostaną skreśleni z listy rodzin zastępczych (…) Państwo Mathericks zdecydowali sie sami zrezygnować, aby uniknąć upokorzenia związanego z faktem wykluczenia z listy. Pan Matherick powiedział: „Po prostu nie mogłem się zgodzić, ponieważ jest to wbrew moim niezachwialnym przekonaniom. Nigdy nikogo nie dyskryminowaliśmy, ale po prostu nie możemy propagować korzyści wynikających z homoseksualnego stylu życia będąc jednocześnie przekonanymi, że pozostaje to w sprzeczności ze Słowem Bożym.”
Obrońcy praw religijnych twierdzą, że małżeństwo padło ofiarą trendu równościowego, który przedkłada prawa gejów ponad przekonaniami religijnymi. (za Kościół.pl)