Biblia nadal musi być tłumaczona
Dodane przez Redakcja dnia 23 maj 2007 02:12:40
 Tłumaczenia Biblii na macierzyste języki posuwa się naprzód, ale końca tej pracy jeszcze nie widać. Według Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych liczba języków, w których jest dostępna chociaż jedna księga biblijna, w końcu 2006 roku wynosiła 2.426. Ogólną liczbę wszystkich języków szacuje się na ok. 6500. Prawie 95 procent ludności ma już dostęp do Biblii, ale pozostałe 5 procent to 300 milionów ludzi. W ubiegłym roku zakończono przekład tekstu biblijnego na 23 nowe języki (w ostatnich dziesięciu latach dokonano przekładu na 260 nowych języków). W 2006 roku dokonano przekładu na 3 nowe języki całej Biblii oraz na 31 nowych języków Nowy Testament, w tym w pięciu językach po raz pierwszy. Części Pisma Świętego w ub. r. przetłumaczono na 34 nowe języki, w których nie ma jeszcze Nowego Testamentu lub całej Biblii. Niektóre grupy językowe, które otrzymały własne tłumaczenie Biblii, są dosyć duże. I tak aż do ubiegłego roku prawie milion ludzi posługujących się w Kongo językiem munukutuba czytało Biblię tylko po francusku czy w języku kikongo. W Papui Nowej Gwinei ludzie szli pieszo prawie 50 km, aby po raz pierwszy otrzymać Nowy Testament w swoim rodzimym języku kobon, którym posługuje się prawie 10.000 ludzi. Jest to dosyć liczna grupa językowa, ale w tym wyspiarskim kraju jego mieszkańcy posługują się ponad 800 językami. Zjednoczone Towarzystwa Biblijne pracują nad ponad 500 projektami tłumaczeniowymi, wydając rocznie na ten cel prawie 11 milionów dolarów. (idea)