Ekumenicznie pogubieni
Dodane przez Redakcja dnia 15 październik 2015 11:00:00

Pod hasłem "Przygarnięci przez Chrystusa" odbędzie się w Poznaniu XIV Ekumeniczne Święto Biblii.

 

Wydarzenie łączy siedem chrześcijańskich Kościołów. Ich przedstawiciele będą dyskutować m.in. o tym gdzie w Kościele jest miejsce dla uchodźców. Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w końcu października. Organizatorem święta jest Poznańska Grupa Ekumeniczna (PGE).

 

Jak powiedział w środę na konferencji prasowej współprzewodniczący PGE ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Tomasz Siuda, hasło wydarzenia pochodzi z listu Pawła Apostoła do Rzymian, z wersetu "dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga".

 

 


Treść rozszerzona


Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez Kościoły poznańskie jest Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W skład PGE wchodzą: Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Warto jednak w tym miejscu postawić pytanie, kim są uchodźcy i czy przytoczone słowa Apostoła Pawła odnoszą się do obcych kulturowo i wyznaniowo migrantów, czy do chrześcijan w potrzebie? Jeśli zaś chodzi o ekumenię, cóż Biblia przestrzega nas przed tzw. jedną światową religią, która z Kościołem nie ma nic wspólnego.