Biblia w każdej więziennej celi
Dodane przez Redakcja dnia 29 listopad 2011 11:16:00

Dystrybucja Biblii w więziennych celach będzie jednym z priorytetów Towarzystwa Biblijnego (TB) – zapowiedział w rozmowie z KAI bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

24 listopada został on wybrany na kolejną, pięcioletnią kadencję, przewodniczącym Komitetu Krajowego TB w Polsce.


W nowej kadencji Towarzystwo Biblijne w Polsce będzie kontynuować dystrybucję Pisma Świętego poprzez sprzedaż lecz także rozdawanie, szczególnie wśród dzieci, młodzieży oraz w aresztach i zakładach karnych.
Bp Puślecki przypomniał, że Kościoły chrześcijańskie w Polsce zawarły porozumienie, że księga Biblii powinna znaleźć się w każdej więziennej celi. „W pewien sposób Pismo Święte skłania osoby tam przebywające do uświadamiania sobie kwestii religijnych, do pytań i do więzi z Kościołem” – powiedział ewangelicki duchowny.

Towarzystwo Biblijne zaznacza, że w 156 polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad 80 tys. osadzonych, w tym ok. 2 tys. kobiet. Opiekę duszpasterską sprawują nad nimi kapelani więzienni różnych wyznań. Za ich pośrednictwem Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazuje Biblię lub jej części (Nowy Testament, pojedyncze Ewangelie itp.) jako dary dla więziennych bibliotek, dla cel, a także dla osób osadzonych.

„Zaskakuje nas to, że pomimo wielu różnych wydań Pisma Świętego, nie gaśnie zainteresowanie tą Księgą” – powiedział przewodniczący Komitetu Krajowego TB w Polsce. dodając, że liczba sprzedanych i rozdanych w naszym kraju egzemplarzy Biblii z roku na rok rośnie.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest światową chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Biblii. W Polsce istnieje od 1816 r. (za wiara.pl)