Jedna trzecia Polaków to kreacjoniści
Dodane przez Redakcja dnia 25 listopad 2006 02:27:05
 Jak wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP, jedna trzecia Polaków przyznaje, że wierzy w to, że człowiek został stworzony od razu w obecnej postaci. 53 procent natomiast uważa, że człowiek jest wynikiem długotrwałej ewolucji. Z badania wynika, że poglądy badanych zależą od ich wieku, poziomu wykształcenia oraz religijności. Jedna czwarta respondentów z wyższym wykształceniem wierzy w stworzenie człowieka takim, jakim jest on obecnie.
Prawie połowa ankietowanych (47 procent), którzy uznają ewolucję twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy. 45 procent uznaje, że człowiek i małpa pochodzą od jakichś wspólnych przodków.
Na poglądy o pochodzeniu człowieka najczęściej wpływa religijność. W grupie niewierzących za teorią ewolucji opowiada się 85 procent, zaś za kreacjonizmem 6 procent. Wśród osób wierzących i praktykujących natomiast 46 procent to zwolennicy ewolucji, a kreacji 36 procent.
Badanie TNS OBOP zostało zrealizowane w dniach od 3 do 6 listopada 2006 roku na losowej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 15 lat.
(Polska.pl)