Wielka Brytania: Zaopiekują się dziećmi, nadal nie tolerując homoseksualizmu

 Małżeństwo zielonoświątkowców z angielskiego miasta Derby, któremu niedawno urzędnicy miejscy nie pozwolili na opiekę nad dziećmi, będzie jednak mogło wychowywać nieletnie sieroty - donosi dziennik "Daily Telegraph".

Historia odbiła się szerokim echem w całym świecie, rodząc pytania o granice absurdów brytyjskiej polityki poprawności politycznej. Władze miejskie odrzuciły bowiem wniosek państwa Johnsów po tym, jak oznajmili oni, że nie chcą uczyć swych wychowanków, iż homoseksualizm jest akceptowalnym stylem życia.

Pracownicy socjalni tłumaczyli, że postępowanie w tej sprawie wyznacza rządowa ustawa, zwana Equality Act, która gwarantuje równość w traktowaniu odmiennych orientacji seksualnych. Jednak, gdy małżeństwo gorliwych chrześcijan zagroziło procesem, miejscy decydenci wycofali się z postanowienia, nie wyjaśniając powodów nagłej zmiany opinii w tej sprawie.

59-letnia Eunice Johns, nauczycielka szkoły parafialnej, która otrzymała już oficjalne pismo, zapewniające o jej prawie do opieki nad dziećmi, podkreśla, że bardzo jej zależało, by dalej przekazywać swą rodzicielską miłość innym. "Mamy dużo miłości, którą chcemy dać dzieciom. Ale nasze religijne przekonania są bardzo ważne dla nas. Mieliśmy poczucie, że staliśmy się ofiarami dyskryminacji" - powiedziała. (za info.wiara.pl)


dnia 16.05.2008 21:31 · Drukuj

Globalne przebudzenie z Ameryki

 W ostatnich tygodniach słyszy się o USA głównie w kontekście wyborów prezydenckich lub ekonomicznego kryzysu. Tymczasem na Florydzie rozpoczęło się coś, co śmiało można nazwać przełomowym przebudzeniem. Czemu? Ogląda je na żywo cały świat.

Od miesiąca w internetowej telewizji GOD.TV trwają transmisje z wielotysięcznych zgromadzeń chrześcijan, pełnych uzdrowień, entuzjastycznego uwielbienia Boga oraz głośnej modlitwy przerywanej świadectwami nawróceń i uzdrowień ludzi, a także równolegle organizowanymi spotkaniami w innych krajach. Telewizja prowadzona od 1995 roku przez małżeństwo Rory'ego i Wendy Alec (Wielka Brytania), zmieniła swoją zwyczajną ramówkę i dostosowała się do wydarzeń na Florydzie, które nabierają rozmachu właśnie dzięki niespotykanemu dotąd tempu przepływu informacji.

Właśnie internet, jako środek błyskawicznego przekazu informacji, dźwięku i obrazu, czyni to przebudzenie unikalnym na tle tych historycznych. Zaczęło się od jednego kościoła i jednego człowieka, ale szybko przenosi się również do innych zborów. Na stronie GOD.TV czytamy: "Todd Bentley, założyciel Fresh Fire Ministries posiada świeże prorocze i cudowne, ozdrowieńcze namaszczenie nad swoim życiem. On i jego zespół wzniecają przebudzenie i umacniają Kościół w służbie uzdrowień i ewangelizacji w całych Stanach Zjednoczonych." Wszystkie cuda i znaki, które mają miejsce, nie są jednak wynikiem samotnej modlitwy jednego lidera. Nieraz do Boga woła cały stadion. Ludzie są prowadzeni w modlitwie, albo modlą się w grupkach. Niektórzy składają świadectwa uzdrowienia, które dokonało się np. w ich własnym domu, po modlitwie zainspirowanej Słowem Bożym głoszonym przez Bentleya. (za wiadomosci24.pl)
Wiele jest wspaniałych obietnic i wiele też ostrzeżeń w Słowie Bożym, przytaczamy zaledwie dwie, niech "człowiek duchowy rozsądza wszystko":
Dzieje Apostolskie 2:17  "...I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;..."
Mateusza 24:24  "...Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych...."
Modlimy się i jesteśmy pełni nadziei, że jest to prawdziwe przebudzenie i manifestacja mocy Bożej.

dnia 13.05.2008 12:17 · Drukuj

Rabini bojkotują mesjanistów

 Grupa rabinów wezwała do zbojkotowania Międzynarodowego Konkursu Biblijnego po tym, jak organizacja Yad L´Achim odkryła, że jedna z czterech finalistek z Izraela, Bat-El Levi, jest Żydówką mesjanistyczną, czyli uznającą Jezusa za prawdziwego Mesjasza.

„Mesjaniści to misjonarze, którzy dokonują aktów prozelityzmu”, „Nie można ich uwiarygodniać, pozwalając im na udział w konkursie”, oświadczył jeden z rabinów, nawołujących do bojkotu konkursu, Shlomo Aviner. Do zbojkotowania konkursu nawołują również tacy rabini, jak Shmuel Eliyahu z Safed, Tzvi Tau z Har Hamor, czy Iaacov Iosef, syn rabina Ovadia Iosefa.

Bat-El Levi wygrała narodowy konkurs biblijny dla szkół państwowych i będzie jedną z czterech przedstawicieli Izraela w Międzynarodowym Konkursie Biblijnym w Dniu Niepodległości. Ministerstwo oświaty Izraela już się opowiedziało za udziałem Levi, ponieważ jest ona Żydówką, a „Światowy Konkurs Biblijny dla Młodzieży Żydowskiej” jest właśnie organizowany dla uczniów żydowskich.

Dla Caleva Myersa, założyciela grupy adwokackiej z Instytutu Sprawiedliwości Jerozolimy, broniącego wspólnoty mesjanistycznych Żydów, wezwanie do zbojkotowania konkursu jest ukazaniem słabości rabinów. Adwokat powiedział: “Dlaczego miałby być jakiś problem z młodą, żydowską kobietą, która doskonale zna Biblię? Już nadszedł czas, aby oni przestali mieć monopol na określanie, co czyni z kogoś Żyda. Piękno świata żydowskiego to jego różnorodność. Jeżeli Żydem jest ten, który wierzy, że Rebbe Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, jest Mesjaszem, to, to samo ma miejsce, jeśli wierzysz, że może być nim Jezus”. (za EAI)


dnia 09.05.2008 16:35 · Drukuj

Skazany za prozelityzm

 Jak poinformował pastor Mustapha Krim, stojący na czele Protestanckiego Kościoła Algierii, sąd w Tiaret skazał chrześcijanina, na dwa lata więzienia i karę 100 tys. dinarów za tzw. prozelityzm. Skazany poprosił media o zachowanie anonimowości ze względu na bezpieczeństwo rodziny.

Skazany nie trafi już jednak do więzienia, ponieważ czekając na wyrok przesiedział w areszcie zasądzone dwa lata. Został aresztowany po tym, jak dał Biblię podstawionemu oficerowi bezpieki, który zjawił się u niego deklarując, że jest zainteresowany chrześcijaństwem i bardzo prosi o załatwienie mu egzemplarza Biblii.

Wyrok za prozelityzm jest złamaniem 18. Artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, który zapewnia prawo każdej osobie do publicznego manifestowania swojej wiary. (za EAI)


dnia 04.05.2008 11:00 · Drukuj

Chiny: Aresztowanie 46 chrześcijan

 Chiński rząd w ostatnim czasie nasilił strategię walki z domowymi kościołami w regionie Xinjiang.   W rezultacie tej kampanii, 13 kwietnia 2008 r., aresztowano 46 chrześcijan podczas spotkań biblijnych i  nabożeństw w Kashi City, prowincja Xinjiang.

China Aid Association donosi : " 46 chrześcijan spotkało się w domu pana Ding Zhichun. W czasie śpiewania i czytania Biblii zostali aresztowani przez służby bezpieczeństwa, które wdarły się to tego domu. Postawiono im zarzut nielegalnego , religijnego zgromadzenia. Kazano przyznać im , że wyznają nielegalną wiarę i nakazano studiować rządowy podręcznik d/s wyznań i religii. Także nakazano co tydzień meldować się na posterunku policji. "
Módlmy się o chrześcijan w Chinach, aby mogli wielbić i wierzyć w Jezusa Chrystusa w wolności.

Źródło : Voice of the Martyrs (za Okno1040.org)


dnia 03.05.2008 16:40 · Drukuj

Wolność religijna: Opublikowano „listę hańby”

 Iran, Arabia Saudyjska, Afganistan i Pakistan – te kraje otwierają «listę hańby», czyli spis państw, w których powszechnie łamana jest wolność religijna. Zaraz za nimi plasują się komunistyczne Chiny.
Lista została opracowana przez miesięcznik „Mondo e missione” wydawany przez Papieski Instytut Misji Zagranicznych. Przygotowano ją w oparciu o dane Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz departamentu stanu USA.

W otwierających «listę hańby» czterech krajach o większości muzułmańskiej obowiązuje kara śmierci za przejście z islamu na inną religię oraz za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Panuje też powszechny brak tolerancji wobec wyznawców innych religii. Jak podkreśla Gerolamo Fazzini, redakcja miesięcznika interesowała się nie tylko losem chrześcijan czy katolików. Przeanalizowała sytuację wyznawców wszystkich religii, ponieważ – jak zaznacza dyrektor programowy „Mondo e missione” – prawo do wyznawania w wolności wiary należne jest każdemu człowiekowi. «Lista hańby» została opracowana, ponieważ wolność religijna jest jednym z najbardziej zagrożonych praw człowieka we współczesnym świecie. (za Info.wiara.pl)


dnia 29.04.2008 12:46 · Drukuj

Mobilna FILADELFIA

 Od kilku lat słyszymy, że mobilna sieć zrewolucjonizowała sposób odbierania informacji. Coraz to większe zainteresowanie, większa dostępność kieszonkowych urządzeń mobilnych (smartphone, telefon komórkowy, PDA, palm, MDA, palmtop, handheld, pocket pc, blackberry), doskonalsze mini przeglądarki, szerokopasmowa szybkość przesyłania danych oraz lokalizowanie usług i darmowych punktów dostępowych (Wi-Fi) są coraz bardziej dostępne nie tylko w większych miejscowościach.

Od maja br. jest dostępna Mobilna Filadelfia, nowa „lżejsza” wersja strony zboru Filadelfia w Bielsku-Białej (mobi.kzbb.org). Adresowana jest dla użytkowników dla których najważniejszy jest swobodny i szybki dostęp do internetu z każdego miejsca i o każdej porze. mobi.kzbb.org jest pozbawiona dużych elementów graficznych, co zwiększa szybkość transmisji danych. Strona główna waży zaledwie 8 kilobajtów. Uruchomiony serwis zapewnia użytkownikom swobodny dostęp do informacji niezależnie od pory dnia czy nocy oraz miejsca, w którym akurat się znajdują. Mobilna Filadelfia udostępnia poszczególne działy min. Aktualności, Nabożeństwa z uwzględnieniem osoby prowadzącej, usługującej oraz lidera grupy uwielbieniowej, Słowa od Pastora, Czytelnia, spis tytułów biuletynu zborowego, świadectwa.  Mobilna Filadelfia jest pierwsza stroną chrześcijańską dostępną w mobilnej technologii.


dnia 26.04.2008 16:53 Drukuj

"Niepokorny" pastor znowu ma kłopoty

Szwedzcy socjaldemokraci szykanują niepoprawnego politycznie duchownego. Ake Green, pastor Kościoła zielonoświątkowców, skazany niegdyś za „obrazę mniejszości seksualnych”, miał przemawiać podczas pierwszomajowych uroczystości w Vänersborgu. Jego wystąpienie jednak odwołano.

W tym roku święto 1 Maja wypada w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Właśnie dlatego na mównicy miał stanąć pastor Green.
– To skandal, by w imprezie urządzanej przez socjaldemokratów, partię przyjazną homoseksualistom, brała udział osoba o tak homofobicznych poglądach – zaprotestowała Katja Haiminen, szefowa Krajowego Związku Równouprawnienia Seksualnego.

Szef grupy zrzeszającej socjaldemokratów homoseksualistów, biseksualistów i transwestytów Olof Svensson stwierdził, że gdy usłyszał o wystąpieniu Greena, pomyślał, że to zły dowcip primaaprilisowy.
Kierownictwo partii socjaldemokratycznej w Vänersborgu postanowiło jednogłośnie, że pastor nie może uczestniczyć w obchodach 1 Maja. Duchowny się nie poddaje. Kazanie poświęcone alkoholizmowi (1 maja obchodzony jest również dzień trzeźwości) wygłosi podczas mszy w kościele w Vänersborgu.

Pastor Ake Green w 2003 roku wygłosił na wyspie Bornholm kazanie, w którym homoseksualizm nazwał „rakiem na ciele społeczeństwa” i oskarżył tę mniejszość seksualną o rozprzestrzenianie AIDS. Został za to skazany na miesiąc więzienia. Dopiero Sąd Najwyższy uznał, że pastor w kazaniu nie nawoływał do nienawiści i go uniewinnił. (za Rzeczpospolita)


dnia 25.04.2008 15:51 · Drukuj

Ściana Płaczu się zawali?

 Część Ściany Płaczu w Jerozolimie, miejsca świętego dla Żydów, zaczęła się kruszyć i wymaga gruntownej renowacji, aby zapewnić bezpieczeństwo setkom osób, które każdego dnia tam się modlą. Ciekawostką może być fakt, że ta część muru, która pochodzi sprzed dwóch tysięcy lat, z czasów Drugiej Świątyni, jest w dobrym stanie, a grozi zawaleniem część dobudowana przed około stu laty, w czasach zarządzaniem Jerozolimą przez Brytyjczyków.
Każdego roku do Ściany Płaczu przybywa około 6 milionów osób. Jest ona pozostałością Drugiej Świątyni zniszczonej przez Rzymian. W roku 37 przed Chrystusem król Herod postanowił rozbudować religijny kompleks Drugiej Świątyni, każąc wybudować wokół niej cztery mury.

Jak powiedział rabin Ściany Płaczu, Shmuel Rabinovitch, prace remontowe przy murze powinny zacząć się już wkrótce, zaraz po zakończeniu trwającej właśnie Paschy. Podczas prac, którymi będą kierować odpowiedzialne za zabytki starożytne organy władz Izraela, dostęp do muru będzie otwarty, chociaż oczywiście będzie kontrolowany, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Według dyrektora depertamentu odpowiedzialnego za konserwację zabytków, Raanana Kisleva, grupa archeologów przeprowadza regularnie badania Ściany, które pomogą teraz określić zakres potrzebnych prac restauracyjnych. (za EAI)


dnia 23.04.2008 18:45 · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,542,933 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.