Zdrada!

Czy jest ktoś, kto boleśnie nie otarł się o zdradę, a może sam był wykonawcą tego ciemnego dotkliwego cierpienia? Abym nie został posądzony o hipokryzję przyznam się, że przechodząc ulicami życia niejednokrotnie dopuściłem się zdrady i cierpiałem, gdy ...
 

Rozwód czyli śmierć małżeństwa

Małżeństwo jest sprawą świętą. Jako Boże ustanowienie jest związkiem nierozerwalnym (I M. 2,14; Mt. 19,6) i tylko śmierć jest w stanie rozwiązać więzi małżeńskie (Rz. 7,1-3; I Kor. 7,39). Nie ma, więc żadnych wątpliwości, że Bóg nienawidzi rozwodów - czego najbardziej dobitny wyraz odnajdujemy w ...
 

Wychowywanie Dzieci w Rodzinie Chrześcijańskiej

Wielu wierzących rodziców obawia się, że szatan uwiedzie i wydrze ich dzieci z rąk Bożych. Jednak wyraźnie widzimy, że Bóg w swoim Słowie obiecuje, że jeśli my będziemy wdrażali nasze dzieci w prawidłowe Boże drogi, to po okresie rebelii, już w dorosłości nasze dzieci uznają, że grzech nie jest ...
 

Dowody istnienia Boga

Przez stulecia różni ludzie przedstawiali różne dowody na istnienie Boga. Nie twierdzimy tutaj, że przedstawione dowody absolutnie dowodzą, że Bóg istnieje, lecz nie znaleźliśmy czy nie słyszeliśmy o tym, aby ktoś wystarczająco skutecznie obalił te argumenty. Oferujemy je wam jako próbę wykazania ...


Boże Narodzenie

"Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza  i pokój bez końca.... " Iz. 9, 5-6
Biblijną prawdą jest, iż nasz Pan nakazał nam wspominanie swojej śmierci aż przyjdzie, a nie dnia...
 Balansując nad przepaścią

Specjalnymi pociągami z Toronto do Buffalo tysiące ludzi przyjechało 30 czerwca 1858 roku w okolice wodospadu Niagara po to, aby obejrzeć widowisko mrożące krew w żyłach. Nad grzmiącymi kaskadami rozbijającej się o skały wody, od brzegu do brzegu została rozciągnięta lina o długości 335m...
 

Oświadczenie Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego

W odpowiedzi na deklarację grona członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego oświadczamy: Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne zrzeszające członków różnych kościołów ewangelicznych w Polsce stoi na stanowisku, że ...
 

Obiektywna Prawda

Zróbmy doświadczenie i zapytajmy młodych ludzi - co to jest prawda? Zapewniam, ci wszyscy młodzi ludzie na wyższych uczelniach z przekonaniem odpowiedzą, że prawda jest relatywna, i że coś takiego jak obiektywna prawda w ogóle nie istnieje...


Odpowiedzialność za życie ludzi w naszym otoczeniu.

Głoszenie Ewangelii jest naszym, przywilejem, oczywiście! Ale jest też przede wszystkim naszym obowiązkiem, względem Boga i ludzi. Wszyscy zgadzamy się co do tego, iż głoszenie Ewangelii jest naszym przywilejem...
 


Prawdziwe upamiętanie

Zastanowimy się nad znaczeniem słowa "UPAMIĘTANIE", gdyż jest to coś, o czym w dzisiejszym kościele prawie zapomniano, ale bez tego nie może być prawdziwej relacji z Bogiem. Jan Chrzciciel głosił, "Upamiętajcie się, albowiem ...


Gniew

Gniew jest jednym z najbardziej niszczycielskich grzechów ludzkich. Jest to jedyny grzech, do którego popełnienia zdolny jest każdy człowiek. Nawet maleńkie dziecko miewa napady złości i ...
 

Czy koniec świata nastąpi?

Ludzie w obecnych czasach często zadają sobie pytania, na które - wydawałoby się - nie jest wcale tak łatwo znaleźć wyczerpującą odpowiedź. Czy Ziemia wraz z jej ponad sześcioma  miliardami mieszkańców zmierza w kierunku nieuchronnej...
 

Wątpliwości

Gdy po raz pierwszy postawiłem swoją nogę na chrześcijańskiej drodze, zauważyłem, że nie jest to jedyna droga, po której poruszają się ludzie wiary...
 

Zanim zapłonie lampka

"Wróci się proch do ziemi, tak jak w nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał" Kazn. 12,7.

Niechętnie mówimy o śmierci, a w szczególności o swojej śmierci. Nie jest to temat, który byłby omawiany na spotkaniach towarzyskich. Kiedy jednak śmierć zbiera swoje żniwo wśród naszych bliskich, znajomych, kiedy nas ...
 Ksiądz dominikanin o chrześcijanach ewangelicznych w GW

Reakcja na wypowiedź księdza katolickiego o chrześcijanach ewangelicznych oraz filmie "Pozostawieni w tyle", zamieszczoną 26.10.2006r. na łamach Gazety Wyborczej, a zarazem pismo do GW z prośbą o sprostowanie mylnej informacji podanej przez księdza.Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,496,898 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.