Bezsilni, czy w Mocy?

Nieodłącznym elementem obecności w nas Ducha Świętego, są Jego dary, zwane też charyzmatami. Najpełniejszy opis istoty i używania darów Ducha jest w I Liście do Koryntian, w rozdziałach 12, 13, 14. Nowy Testament wymienia około 20 darów Ducha Świętego. Większość z nich występuje w trzech klasycznych fragmentach: List do Rzymian 12: 3 – 8 ; I List do Koryntian 12 ; List do Efezjan 4: 7 – 12. Dary Ducha Świętego otrzymują poszczególni wierzący, ale z zaznaczeniem, że ...
 

Współczesne bałwochwalstwo

Tam jednak gdzie znika pokora, gdzie nie ma tego dramatycznego wezwania: "Ludzie co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy..." (14,15), tam naczynia stają się przedmiotem czci, ubóstwiania, tam rodzą się różne bałwochwalcze kulty...
 

Droga do skutecznej wiary

„ ... i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo wycierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie..."

Moc ku zbawieniu

Co jest takiego w tej Dobrej Nowinie, co czyni ją nieodzowną zarówno barbarzyńcy i niemądremu, jak i mądremu i Grekowi? (w. 14-15). Apostoł odpowiada wyraźnie: Ewangelia jest "mocą Bożą ku zbawieniu". Nie jest więc żadną z odmian religii, którą moglibyśmy...
 

Matka Boska?

Matka Boska? Znak zapytania, gdyż - moim zdaniem - tytuł ten nie ma uzasadnienia biblijnego. Jest to też tytuł obcy ewangelicznemu chrześcijaństwu. Nie mają również podstawy biblijnej podobne tytuły, których mnóstwo uzbierało się z biegiem stuleci, takie jak: "Ta, która podeptała węża", "Bogarodzica", "Matka Kościoła"...
 

Ostrzeżenie dla wierzących

„Niechaj was nikt nie odsądza od waszej nagrody” – Kolosan 2,18 /BT/

Cytowany przez nas tekst zawiera aluzję do nagrody, którą przyznawano biegaczom startującym podczas zawodów olimpijskich; zauważmy na początku, jak często apostoł Paweł roztacza przed nami swe metafory, odnoszące się do toru wyścigowego. Wielokrotnie do nas powiada...
 Zazdrość

Zazdrość, zawiść potrafi zniszczyć reputację, rozbijać kościoły, powodować morderstwa. Zawiść potrafi zmniejszyć krąg naszych przyjaciół, zrujnować nasze interesy, skarlić nasze dusze. Opieszałość może stać się złodziejem czasu, ale zazdrość staje się mordercą dusz. W księdze Hioba 5, 2 czytamy, że może ona zabić człowieka (potwierdza to nowoczesna psychiatria): "Zaiste głupiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiść"...Chciwość

Łakomstwo, ściśle spokrewnione z chciwością, jest matką większej ilości grzechów, aniżeli pozostałe grzechy główne. Rzeczywiście, w Piśmie Świętym znajdujemy opinię : "...miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła" (1Tym.6,10). To właśnie ludzie wiedzeni chciwością rabowali, napadali, pustoszyli, defraudowali...
 

Autorytet

"Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie".

Już od samego początku stworzenia, ludziom towarzyszy pragnienie bycia szczęśliwym. Jednak z powodu dokonania niewłaściwego wyboru - odwracania się i nieustannego odrzucania jedynego źródła prawdziwego szczęścia, którym jest Pan Bóg, wciąż znajduje się ono w...


Modlitwy o jedność

Sprawa modlitwy o jedność wśród naśladowców Jezusa Chrystusa to temat wyraźnie akcentowany w Słowie Bożym. Pan Jezus dobitnie podkreśla wagę tego problemu – czytamy o tym między innymi w...
 

Poszukiwania

..."Ciebie wybrał PAN, BÓG twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. NIE DLATEGO, ŻE JESTEŚCIE LICZNIEJSI PRZYLGNĄŁ PAN DO WAS I WAS WYBRAŁ? Gdyż Jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości ku wam"...


Nie znać Biblii, to nie znać PANA JEZUSA

Jest wielkim błogosławieństwem, że BÓG mówi do ludzi przez SWOJE pisane Słowo. Dlatego do czytania Pisma Świętego należy podchodzić z szacunkiem, z wiarą, z pokorą i w duchu modlitewnym, w taki sam sposób, jak ...
 

Lenistwo

Niektórzy nauczyciele Pisma Świętego utrzymują, że grzech lenistwa dotyczy raczej świata starożytnego aniżeli obecnej epoki. Jednak, szukając poselstwa w mojej Biblii, doszedłem do wniosku, że jest to jeden z największych grzechów dzisiejszej Ameryki. Słownik Webstera określa lenistwo jako "wstręt, brak skłonności do działania lub pracy, ślamazarność, gnuśność, niedbalstwo, opieszałość". W języku teologicznym słowo to oznacza pojęcie nie tylko...
 

Maść oczna dla ślepego

Ponieważ mówisz... niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś... ślepy... Radzę ci, abyś nabył u mnie ... maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (Obj 3: 17-18)
Spośród wszystkich zmysłów człowieka wzrok odgrywa rolę szczególnie ...Piotr klucznikiem nieba?

Pan Jezus powiedział pewnego razu do Swojego ucznia, a późniejszego apostoła Piotra: "dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mat. 16:19). Na słowa te powołują się często ci...


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,604,058 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.