W poszukiwaniu bezcennego skarbu

     Życie z Bogiem to wielka przygoda, bezustanne odkrywanie bezcennych wartości jakie daje nam Królestwo Boże. Życie z Chrystusem jest wspaniałe, ale czasem w odkrywaniu tych duchowych skarbów przechodzimy przez ciemne doliny oraz wkraczamy na niebezpieczne drogi, na których czyha zagrożenie.
Czy pamiętasz stary, dobry film „INDIANA JONES”? Bohater filmu - Indy...
 


Podgryzione korzenie


Ponieważ z grubsza rzecz biorąc korzenie zachodniej cywilizacji tkwią w Biblii, należałoby się spodziewać biblijnych postaw i zachowań w praktyce życia jej przedstawicieli. Tymczasem sprawy się mają tak, jakby jakiś robak popodgryzał nam owe korzenie...
 Droga do Jezusa

Bez współczucia nie jesteśmy w stanie nic zdziałać dla Bożego Królestwa. To ono stanowi bodziec, dzięki któremu opuszczamy naszą strefę wygody i bezpieczeństwa, kierujemy nasz wzrok na żniwo i docieramy do ludzi doświadczających trudności, aby wskazać Tego, który może im pomóc.
Wcale nie było łatwo dotrzeć do miejsca, gdzie siedział ...
 

Błogosławieństwo mimo gorzkich wód (1 Mojż. 15,22-27)

Kiedy przekroczymy nasze Morze Czerwone, które jest symbolem chrztu, wróg nie ma prawa zmusić nas do zawrócenia. Jeśli jednak ktoś wraca, co niestety się zdarza, to czyni tak wyłącznie na własne życzenie i z własnego wyboru. Skutki takiej nieodpowiedzialnej decyzji z reguły są tragiczne. Wróg, który kusi do powrotu, a potem wita z ukłonami, wkrótce jednak całą mocą swej nienawiści mści się za...
 

Cel i rezultaty chrztu w Duchu Świętym

Greckie słowo „chrzest”, czyli „baptidzo”, oznacza dosłownie „spowodować, że coś zostało zanurzone, a następnie wyjęte”. Dlatego też „chrzest” Duchem Świętym połączony jest nie tylko z przeżyciem wierzącego, ale zawiera ideę zanurzenia wewnętrznej istoty człowieka w istocie niebiańskiej. Wierzący poddaje się działaniu Ducha Świętego tak, że jest motywowany przez niego i pod jego patronatem. W wierzącym mieszka Duch, który po chrzcie...
 


Droga do Bożych cudów w moim życiu

Aby w moim życiu manifestowały się Boże cuda, muszę podjąć ważną decyzję. Muszę zmienić otoczenie w którym przebywam, ludzi z którymi się stykam, gdyż oni oddziałowują na nas. Stajemy się podobni do ludzi z którymi przebywamy, czy tego chcemy czy nie. Nasza codzienność jest pełna decyzji. Już dzieci zaczynają decydować, gdy podejmują naukę, studia... ale bardzo ważną decyzją w życiu naszych dzieci jest fakt, jakich przyjaciół sobie wybierają...
 

Majenie krzyża

Wezwanie do wiernego głoszenia prawdy o krzyżu Chrystusowym.

W świetle Słowa Bożego krzyż jest duchowym miejscem rozprawienia się z grzeszną naturą nawracającego się człowieka. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus [Ga 2,20]. Ten kto naprawdę pojął okropność grzechu i ciążący z jego powodu gniew Boży, świadomie bierze swój krzyż i codziennie go niesie wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu [Rz 6,6r11;7].

Odkrywanie i rozeznawanie obdarowania

Bardzo często problem wielu dzieci Bożych sprowadza się do braku poznania tego obdarowania darami Ducha. Gdy wywołujemy hasło "dary Ducha", natychmiast przychodzą nam na myśl te wymienione w Pierwszym Liście do Koryntian 12,8-10. Tłumaczymy się wówczas, że nie potrafimy czynić cudów, uzdrawiać, rozeznawać duchów, prorokować, a zatem nie jesteśmy w żaden sposób obdarowani. Nic bardziej oszukańczego i ...
 

Czy kobiety powinny zostawać pastorami/ kaznodziejami? Co Biblia mówi o służbie kobiet?

W dzisiejszym Kościele nie ma chyba kwestii, nad którą więcej by dyskutowano, niż to, czy kobieta może pełnić służbę pastora bądź kaznodziei. W związku z tym ważne jest, by nie traktować tej kwestii jako rywalizację między mężczyznami, a kobietami. Są kobiety, które uważają, że kobiety nie powinny podejmować służby pastora, ponieważ Biblia zakazuje kobietom służyć. Są też mężczyźni, którzy wierzą, że kobiety mogą służyć jako nauczycielki Słowa Bożego...

Koń Trojański

Dzieje Apostolskie 2:42, „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”  „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony?” (Mat.  10:22), powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo  „trwali” oznacza to, że byli przeciw czemuś. „Oni trwali mocno”.  Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była opozycja, coś chciało ich odciągnąć. Coś chciało się wkraść,  by upodobnić ich do innych. Słowo mówi o pierwszym kościele,  że  „trwali mocno”. Oni tego się trzymali, oglądali przebudzenie i Boże działanie. Nie możecie zmienić zasad tej Biblii.   Kiedy nieprzyjaciel zdołał doprowadzić do kompromisu Słowa Bożego, kościół został zredukowany do formy bez mocy. Wreszcie utracił wszystko i...
 

Jestem homoseksualistą o.k.?

Niektórzy bez obawy zanurzyli się w ruch homoseksualistów, inni zostali przez niego wciągnięci na pewien okresu czasu, a jeszcze inni „trzymają się na zewnątrz". Nawet Kościół nie może zaprzeczyć, że wielu jego członków toczy ogromną walkę z tym zjawiskiem. Wzrastające tłumy homoseksualistów paradują ulicami z transparentami. Korzystając z nowo znalezionej wolności chcą robić to, na co...


Wielkie i ostateczne odstępstwo

...Zarówno Harvard jak i Yale były założone przez bogobojnych kaznodziejów, jako szkoły biblijne. Przez te uczelnie przeszły wielkie fale przebudzenia i wysyłano z nich potężnych kaznodziejów. Dzisiaj te renomowane uniwersytety są kolebką ateizmu i tych, którzy bezwstydnie zaprzeczają boskości Chrystusa. Stały się instytucjami odstępczymi, dalekimi od ich biblijnych korzeni.

To samo dotyczy uczelni Columbia w Nowym Jorku i Princeton w New Jersey. Obydwie te uczelnie zostały założone przez bogobojnych kaznodziejów, ale teraz stały się odstępcami. Dla coraz większej liczby ludzi Bóg nie jest już Ojcem Niebiańskim, ale może nawet kobietą. Chrystus nie jest już uważany za Syna Bożego, a tylko za dobrego człowieka lub charyzmatycznego nauczyciela...Chrystus jest wszystkim

Jakiż ogrom religii zawiera nasz biedny, niegodziwy świat! Ludzie co rusz wpadają na pomysł, aby obmyślić różne systemy religijne; jeśli rozejrzycie się po całym świecie, dostrzeżecie dziesiątki rozmaitych sekt; a mimo to jakże znamienne jest, że chociaż istnieje cała rzesza fałszywych religii, to przecież istnieje tylko jedna prawdziwa religia. Chociaż istnieje wiele fałszu, prawda może być tylko jedna; tym samym do czynienia mamy z jedną, w pełni prawdziwą religią. Istnieje tylko jedna...
 

Ode mnie stała się ta rzecz

Rozczarowania w tym życiu są w rzeczywistości tylko dowodami Mojej miłości. Mam dla ciebie dziś pewną wieść, Moje dziecko; chcę ci ją przekazać, aby zawieruchy, które piętrzą się wokół ciebie, złagodniały, a kolce, po których musisz stąpać, stępiały. Owa wieść składa się tylko z jednego krótkiego zdania, lecz pozwól pogrążyć się jej w głębi twego serca! Niech będzie ci ona...
 

Jak dobrym jesteś człowiekiem?

Większość z nas ma o sobie wysokie mniemanie, prawda? O tak, wiemy, że nie jesteśmy doskonali, ale nie uważamy się za tak złych jak inni. Przecież nie trudno znaleźć kogoś gorszego od nas. Porównując się z bandytami, politykami, pijakami, czy nawet z sąsiadami, zawsze wychodzimy na lepszych...
 


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,596,279 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.