Chciwość


Autor: BillyGraham

Łakomstwo, ściśle spokrewnione z chciwością, jest matką większej ilości grzechów, aniżeli pozostałe grzechy główne. Rzeczywiście, w Piśmie Świętym znajdujemy opinię : "...miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła" (1Tym.6,10). To właśnie ludzie wiedzeni chciwością rabowali, napadali, pustoszyli, defraudowali, zabijali. Łakomstwo było pierwszym grzechem, który podniósł swą jadowitą głowę w ogrodzie Eden. Czytamy o tym w Genesis 3,6: "Widząc niewiasta, że dobre było drzewo ku jedzeniu, a że było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe... wzięła z owocu jego i jadła". Ten grzech chciwości jest tak związany z naturą człowieka jak jego oddech. Od dzieciństwa do starości jest pobudką naszego działania i określa nasze nawyki.
Wycisnął on piętno na naszej nauce etyki. Takie określenia i terminy, jak "Samozachowanie jest pierwszym instynktem człowieka" lub "Samoobrona jest pierwszym prawem życia", lub "Dbaj przede wszystkim o siebie samego!" są tylko różnymi odmianami chciwości.
Ogród Eden był miejscem nieopisanego piękna, dopóki grzech chciwości nie wpełznął do niego. Potem stał się niedostępną knieją z mieczem sądu zamykającym każdą drogę. Życie nie może być opromienione blaskiem szczęścia Edenu, ani człowiek nigdy nie może zaznać społeczności z Bogiem, dopóki nie osiągnie zwycięstwa nad zaślepiającym grzechem pożądania i samolubstwa. Żaden grzech nie potrafi tak doszczętnie ograbić życia z jego piękną i blasku jak grzech chciwości.
Weźcie Pismo Święte i kartka za kartką czytajcie o wszystkich cierpieniach i spustoszeniach, które ten śmiertelny grzech wyrządził na drodze ludzkiej historii. To właśnie bezbożna, nienaturalna żądza osobistej korzyści pchnęła króla Achaba do zajęcia winnicy Nabota, a następnie do morderstwa, jako drogi osiągnięcia przedmiotu swego pożądania. Ale głos Boży przychodzi do Achaba, obiecując, że "w miejscu, w którym psy lizały krew Nabota, będą lizały krew twoją" (1Król.21,19).
Chciwość wpierw żąda naszych dusz, a potem pieczętuje nasz los. Achabowi nie śniło się nawet, że niewinne nasionko pożądania wyda w jego sercu żniwo śmierci i sądu. Bracia Józefa siali drobne ziarenka chciwości i pożądania, sprzedając swego bogobojnego brata do niewoli, ale nie przewidywali żniwa głodu i nędzy, które mieli zebrać po dojściu do rozkwitu tego posiewu.
Bogaty człowiek, o którym mówił Jezus, zasiewał łany samolubstwa i pożądania. Przyniosły one obfite plony. Lecz szybko on poznał bezużyteczność pełnych stodół i kieszeni przy próżnym sercu. Oto głos z nieba woła do niego: "O głupi! Tej nocy zażądam duszy twojej od ciebie..." (Łuk.12,20).
Judasz powodowany chciwością sprzedał swego Pana za trzydzieści sztuk srebra, ale doszedł do wniosku, że życie bez Niego nie ma żadnej wartości. Porzucił więc bezwartościowe srebro pod nogi tym chciwcom, z którymi ubijał swój nędzny interes i odszedł, aby się powiesić. Ale już na długo przed tym, zanim życie opuściło ciało, jego dusza była martwa, gdyż została zdławiona chciwością i pożądaniem.
Do wszystkich tych Achabów, Judaszów, głupich ludzi wszystkich czasów, którzy żyją chciwie i samolubnie, zwraca się Jezus w Ewangelii Łukasza 12,21: "Tak będzie każdemu, który gromadzi sobie skarby, a nie jest bogaty w Bogu".
Łakomstwo szuka w życiu czegoś więcej niż samego siebie. Ono potrafi rabować, oszukiwać, mordować, oczerniać, aby tylko osiągnąć swój cel. Pismo Święte uczy, że przychodzimy na świat z grzechem chciwości: "Zaiste od najmniejszego z nich aż do największego z nich, wszyscy udali się za łakomstwem" - czytamy w księdze proroka Jeremiasza 6,13. Niemowlęta rodzą się z naturą chciwą, samolubną, zagarniającą. I chociaż nie potrafią wyrazić swoich pożądań słowami, mają inne sposoby zakomunikowania nam swoich pragnień.
Niedawno byłem w pewnym domu i widziałem, jak matka, babka, gospodarz  i ojciec biegali w zapomnieniu po całym domu, szukając możliwości uczynienia zadość pragnieniom jedynego dziecka. Nawet duże dzieci są z natury samolubne. "Co mi przyniosłeś Tatusiu?" - oto wołanie znane zarówno w moim domu jak i Waszym.
Tak długo jak Syn Marnotrawny śpiewał piosenkę: "Daj mi", jego udziałem była nędza, upokorzenie i głód, dopiero gdy zmienił swoją pieśń na melodię: "Przebacz mi" - znalazł się w stanie społeczności wygody i sytości.
Karol Kingsley powiedział: "Jeśli chcesz być biednym, myśl stale o sobie, o tym, czego potrzebujesz, co lubisz, jaki szacunek ci się należy od ludzi - wówczas nie będzie dla ciebie nic czystego. Czegokolwiek się dotkniesz - zepsuje się. Z każdego dobra potrafisz wydobywać dla siebie biedę. Będziesz rozbity w takim właśnie stopniu, jak to sobie obrałeś".
Chciwość przedstawiona jest w Piśmie Świętym w towarzystwie innych, bardziej jawnych, przewrotnych grzechów. W Liście Ap. Pawła do Rzymian 1,29 czytamy: "Pełni będąc wszelkiej niesprawiedliwości, wszeteczeństwa, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu...", a w rozdziale 13,9 tego Listu pożądanie wymienione jest razem z morderstwem, niemoralnością, kradzieżą i kłamstwem. Ten grzech, który zagłuszył wzrost tak wielu ludzi i okazał się tak szkodliwy, traktowany jest w Słowie Bożym jako najbardziej przewrotne i niszczące ze wszystkich narzędzi w arsenale szatana.
Pismo Święte idzie tak daleko, że przestrzega nas, iż człowiek chciwy, łakomy, pożądający nie może odziedziczyć Królestwa Bożego (1Kor.6,10).
Pismo Święte uczy, że chciwość jest bałwochwalstwem. Sztuka srebra może być tak bliska twoim oczom, że przesłoni ci słońce, a miłość pieniędzy tak potrafi wypełniać twoje serce, że wypchnie z niego Boga. W naszym zmaterializowanym świecie pasja konsumpcji dóbr materialnych doprowadziła miliony ludzi do zapomnienia słów Pana Jezusa z Ewangelii Marka 9,36: "Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę?" Jeżeli życie nasze ma okazać się pożytecznym, jeżeli nasze księgi kasowe mają się zbilansować, to musi w nich figurować coś więcej niż same złotówki.
Miłość pieniędzy przeraża serca ludzkie, niszcząc ich szczęście i podżega jednych przeciwko drugim. Pożądanie jednych krajów posiadania ziemi drugich krajów już po tysiąckroć wywoływało wojny i wyniszczenie niewinnej ludności. W ciągu wszystkich wieków możni pod pokrywką takich samych żądań, rabowali dobra i uciskali osoby słabsze. Pracodawcy od wieków wyzyskiwali robotników, chociaż sumienie mówiło im, że płacą niewspółmiernie do wykonanej pracy.
To właśnie grzech chciwości był korzeniem niewolnictwa, cierpień, nędzy i śmierci, które towarzyszyły tej skazie rodzaju ludzkiego.
Miłość pieniędzy jest przyczyną napadów rabunkowych, o których czytamy codziennie w gazetach, ona prowadzi do morderstwa. To grzech chciwości każe sprzedawcom dolewać wody do mleka lub wystawiać na widok najpiękniejsze jabłka. To chciwość skłania adwokatów do kłamstwa, a giełdziarzy do oszukiwania klientów.
Starożytni Rzymianie - ojcowie mawiali do swych synów: "Zarabiaj uczciwie pieniądze, jeżeli to możliwe, ale w każdym razie tylko zarabiaj".
Wielki grzech Ameryki - to chciwość i pożądanie (łakomstwo). Tak jesteśmy zajęci zdobywaniem pieniędzy, że nie mamy czasu dla Boga i duchowych przeżyć. Wiele interesów jest załatwianych wyraźnie niepotrzebnie w niedzielę ku obrazie Boskiej, aby tylko zdobyć kilka dolarów dodatkowo. Ileż to razy, wzywając kogoś do pójścia do kościoła, słyszałem w odpowiedzi: "Muszę coś zrobić lub coś załatwić". Ludzie ci właśnie nie mieli czasu dla Boga, gdyż zajęci byli robieniem pieniędzy. Amerykanie nie zdają sobie sprawy, że w swojej pogoni za ułatwieniami, wygodą, luksusem i zarabianiem pieniędzy mogą wkrótce wszystko stracić w nagłym i straszliwym zniszczeniu, jakiego świat dotychczas nie znał. Błagam was, Amerykanie, obudźcie się, zanim nie jest za późno.
Grzech chciwości jest przyczyną gorączki graczy hazardowych, on popędza ich wciąż dalej, zatwardzając ich serca, dopóki nie stracą wszystkich pieniędzy, a w końcu swej duszy.
Pewnego razu grupa turystów, wędrująca przez Martwą Dolinę w Kaliforni, znalazła szkielet człowieka, który zginął wśród lotnych piasków pustynnych. W zaciśniętych palcach jego ręki tkwił kawałek miki z ziarnami pirytu, których złoty kolor omamił podróżnika. Uznał je za złoto. Na papierze znalezionym przy szkielecie odczytano napis: "Umieram bogaty". On myślał, że jest bogaty, lecz umarł z wyczerpania, zagubiony, samotny. Tak zwodnicze są właśnie bogactwa. Jeżeli nie mamy niczego, prócz pieniędzy, jesteśmy naprawdę biedni.
Jest wielu ludzi, którym wydaje się, że są bogaci, zabezpieczeni pod względem materialnym, w istocie są biedni wobec Boga. Jednym z najsmutniejszych obrazów Nowego Testamentu jest scena z bogatym młodzieńcem, który odszedł od Jezusa smutny, z kieszenią pełną pieniędzy, lecz pustym sercem. Był zainteresowany życiem wiecznym, ale nie chciał zapłacić odpowiedniej ceny.
Jest wielu ludzi, którzy sądzą, że grzech chciwości jest nieuleczalny i dla człowieka raz opanowanego przez łakomstwo nie ma zbawienia. Nawet Jezus ostrzegał, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego (Mat. 19,24). Pomimo to jest możliwe być zbawionym człowiekowi, który stał się winien grzechu chciwości. Może nawet obecnie jesteś biednym człowiekiem, ale chciwość i miłość pieniędzy tak zatwardziły twoje serce, że stałeś się zgorzkniałym i zazdrosnym. Także i ty możesz być zbawiony, możesz dojść do upamiętania się z tych grzechów, a wiara w Pana Jezusa Chrystusa i Jego krew mogą oczyścić cię z wszelkiej winy. Możesz znaleźć cudowne, chwalebne i błogosławione przebaczenie u stóp krzyża - jakimkolwiek byłby twój grzech.


dnia 18.03.2007 23:29 3741 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,499,294 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.