Muszę Ci to powiedzieć !

Drogi Przyjacielu,

             Być może nigdy nie spotkam Ciebie osobiście, ale jest coś, o czym muszę Ci powiedzieć. Jest to tak ważne, że byłbym okrutny, gdybym Ci o tym nie powiedział. Jest to również tak proste, że możesz to przeczytać w ciągu kilku minut. Jest to tak aktualne, że może zmienić całą Twoją przyszłość, a chociaż jest bardzo cenne, możesz to otrzymać za darmo. Jest to wiadomość, której być może nie polubisz, lecz z pewnością też o niej nigdy nie zapomnisz.

            Czy w nią uwierzysz czy też nie, ta wiadomość wywrze swoje piętno na Twoim życiu i Twojej wieczności.

Przede wszystkim muszę Cię zapewnić, że ta Radosna Nowina jest absolutną prawdą, ponieważ pochodzi od Boga. Gdy Bóg coś oznajmia, możesz śmiało temu zaufać, gdyż On nigdy nie kłamie. Gdy Bóg coś obiecuje, możesz to pewnie przyjąć, gdyż Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Pan Bóg nie chce Cię zmuszać byś uwierzył w tą wiadomość, lecz czyni Ciebie odpowiedzialnym za to, co z tym  zrobisz i jaką podejmiesz decyzję. Muszę Cię również poinformować, że od tej Radosnej Nowiny nie można uciec. Musisz podjąć jakąś decyzję. Możesz ją przyjać lub odrzucić. Musisz powiedzieć "Ja chcę" lub "Ja nie chcę". Nie możesz być neutralnym.

            Posłuchaj tej Radosnej Nowiny, która zapisana jest w znanym fragmencie Pisma Świętego:
" Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."   Ewangelia wg św. Jana, rozdział 3, werset 16.

           Czy już kiedykolwiek przedtem słyszałeś te wspaniałe słowa? Zastanów się przez chwilę nad ich treścią. Zawierają one trzy zdumiewające fakty:

    Pierwszy, "Tak bowiem Bóg umiłował świat". W związku z tym, że Ty również znajdujesz się na tym świecie, to znaczy, że Bóg miłuje Ciebie. Czy nie dziwi Cię to, że Bóg miłuje takich grzeszników jak Ty i ja, a przecież nimi jesteśmy. Pismo Święte mówi, że "wszyscy zgrzeszyli" i jeśli jesteś szczery wobec siebie, napewno zgodzisz się z tą prawdą. Bóg Ciebie miłuje, jednak nienawidzi grzechu mieszkającego w Tobie. Grzech jest przeszkodą w osiągnięciu zbawienia, gdyż Bóg jest święty i grzech musi zostać ukarany. Lecz ze względu na miłość do człowieka, Bóg daje grzesznikowi możliwość osiąnięcia zbawienia. Jeśli natomiast szukasz zbawienia na własny sposób będziesz musiał ponieść karę za swoje grzechy i spędzić wieczność w piekle. "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" List do Rzymian, rozdział 6, werset 23.           Bóg jest święty, natomiast człowiek jest grzeszny i dzieli ich wielka przepaść. Te strzałki mówią o tym, że człowiek ustawicznie stara się dosięgnąć Boga i zdobyć szczęście w życiu w oparciu własne wysiłki, jak dobre i uczciwe życie, etyka, filozofia lub religijność.

   Drugi wielki fakt jest ten, "że Syna swego Jednorodzonego dał". Pierwsze Boże oświadczenie mówi, że Bóg Ciebie miłuje. Tutaj poznajesz jak bardzo On Cię kocha. Ojciec oddał za Ciebie swego Jednorodzonego Syna! Czy wiesz co to znaczy? Jezus Chrystus cierpiał i umarł ukrzyżowany na Golgocie, abyś Ty był zbawiony. On przelał Swoją świętą i niewinną krew płacąc za każdy Twój grzech. Jego śmierć daje Tobie życie wieczne. Widzisz - ktoś musiał zapłacić za Twój grzech, według sprawiedliwego sądu Bożego. To tylko Chrystus Pan w Twoim zastępstwie Swoją śmiercią zapłacił Twój dług.          Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która oddziela nas od Niego, posyłając swego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas i wykupił nas od kary za nasze grzechy.

  Trzeci fakt mówi, "aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Czyż może być coś radośniejszego? Pomyśl, że Bóg daje życie wieczne temu, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa. Zbawiciel dokonał dzieła zbawienia człowieka. On umarł, zmartwychwstał z grobu i wrócił do nieba. Twoją i moją częścią jest, aby uwierzyć w Jezusa. Oznacza to, że musisz Jemu wyznać, że jesteś grzesznikiem. Musisz zrozumieć, że Chrystus Pan chce i może pomóc Ci w Twojej duchowej chorobie. Dlatego musisz w modlitwie zaprosić Go do swojego serca jako swego Pana i Zbawiciela.

         Pan Jezus powiedział:
"Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Apokalipsa św. Jana, rozdział 3, werset 20.

         Jest to Radosna Nowina, o której chciałem Ci powiedzieć. Teraz sam musisz podjąć decyzję, czy przyjmiesz Pana Jezusa, czy Go odrzucisz? Uwierzysz w Niego lub nie uwierzysz? Ukorzysz się przed Nim lub odwrócisz z pogardą.

         Być może nigdy nie spotkam się z Tobą na ziemi, ale mam nadzieję, że spotkamy się w niebie, jeśli przyjmiesz Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.

        Uczyń to dzisiaj !

"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." Dzieje Apostolskie, rozdział 4, werset 12.Wszystkie teksty Pisma Świętego zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia.

Możesz również odwiedzić ludzi, którzy kochają Jezusa.

Napisz do nas, wskażemy Ci Zbór blisko Twojego miejsca zamieszkania.


dnia 28.09.2006 13:47 2123 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,496,907 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.