Bóg Zbawia


Autor: past. Michał Hydzik

Podejmując rozważania na temat imion syna Bożego, należy zaakcentować, że pierwszym wymienionym w Nowym Testamencie imieniem jest JEZUS. Dosłownie oznacza ono "Bóg zbawia".

Prawy Józef, rozważający ewentualność odejścia od Marii, usłyszał z ust anioła "Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Mt 1,2--21). Przez nadanie takiego właśnie imienia, Bóg chciał zaakcentować co najmniej dwie podstawowe prawdy. Po pierwsze, że ludzie potrzebują zbawienia, że jest ono dla nich nieodzowne, a po drugie, że zbawić ich może tylko Boży syn, Jezus. Wróćmy do pierwszego stwierdzenia. Na początku człowiek (Adam) nie potrzebował zbawienia. Konieczność taka zaistniała dopiero wtedy gdy z własnej woli zdecydował się popełnić grzech. Odtąd z każdym pokoleniem było już tylko gorzej. Ludzkość zdążała dalej i dalej pogrążając się bardziej i bardziej w odmęty grzechu.

W związku z tym, sytuacja ludzkości stawała się coraz bardziej dramatyczna. Gwałty, morderstwa, wynaturzenia seksualne stały się normą, wręcz stylem życia. Sprawiedliwość wymaga aby każdy nieprawy czyn był osądzony i ukarany. Mógł więc sprawiedliwy Bóg wybrać takie rozwiązanie kwestii upadłej ludzkości. Unicestwić ją ogniem, wodą lub różnymi plagami. Bóg zdecydował się jednak na inną opcję; postanowił posłać ludzkości ratunek w osobie Zbawiciela. Z oczywistych powodów nie mógł to być nikt z ludzi bo nie było ani jednej osoby sprawiedliwej "wszyscy zgrzeszyli" wszyscy byli w sytuacji wymagającej pomocy i ratunku. Musiał więc zbawiciel przyjść z poza kręgu mieszkańców ziemi. Nie wiemy dokładnie jak to się stało, Biblia bowiem tego nie opisuje, ale wiemy, że roli zbawiciela, podjął się sam Boży syn. Po ludzku rzecz biorąc, była to decyzja trudna do zrozumienia. Zważmy, że był On tym, dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone (Kol.1,16), że zasiadał On po prawicy Boga Ojca a pokłon oddawały Mu wszystkie zastępy anielskie (Heb. 1,6).

Mimo tego wywyższenia, dla ratowania nas, Boży syn rezygnuje z wszelkich uprawnień Boga a postanawia stać się człowiekiem, uniżyć się "aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej" Filp. 2,6-8). I właśnie za ten czyn Bóg "obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię" (Filp. 2,9). Biblia w związku z tym podkreśla, że "nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Ap. 4,12).

Reasumując, stwierdzić należy: każdy człowiek potrzebuje ratunku, zbawienia a jedynym który może tego dokonać jest JEZUS.

Ale tak jak i w przypadku imienia Emmanuel tak i w tym, diabeł stosuje różne zwodnicze triki aby nie dopuścić ludzi do poznania i uznania tej prawdy.

Przede wszystkim okłamując ich zataja przed nimi fakt, że są grzesznikami, a po drugie, odwraca ich oczy od Jezusa, jedynego zbawiciela, a kierując na różnych fałszywych zbawicieli. Sam Pan Jezus w swoim proroczym słowie zapowiadał, że takie sytuacje będą miały miejsce i że mamy związku z tym mieć się na baczności aby nie ulec zwiedzeniu (Mt 24, 24-25).

 

dnia 22.02.2010 14:39 3183 czytań · Drukuj


Mp3 Player
Czy Polacy są tolerancyjni wobec innych wyznań

Tak

Nie

Nie mam zdania

Copyright Radmin© czerwiec 2006
Główna  Czytelnia  Biblia  Poezja  Zasady wiary  Dekalog  Słownik  Współpraca  Polityka prywatności  Kontakt

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich. Przedruki dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody Ewangelista.pl
Przedstawione materiały są zgodne z zasadami naszej wiary, nie jest to jednak jednoznaczne z pełnym poparciem prywatnych postaw i zasad wiary
poszczególnych autorów oraz prezentowanych przez nich poglądów.

PHP-Fusion PL

5,604,034 unikalnych wizyt od czerwca 2006

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Treść reklam nie zawsze pokrywa się z poglądami Redakcji.